top of page
 • Gas- of elektriciteitsstoring in uw woning
  Bel het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 - 9009 (gratis) bij storing in de gas- en/of stroomlevering of als u een gaslucht ruikt. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar. De melding komt direct bij uw lokale netbeheerder voor gas en/of stroom binnen. Deze neemt gelijk maatregelen. LET OP: het Nationale Storingsnummer is alleen voor melding van storingen in de levering van gas en/of stroom tot en met de meter van uw woning. Als u twijfelt waar de storing precies vandaan komt, kunt u altijd bellen. Zie ook: www.gasenstroomstoringen.nl Voor storingen van apparaten in uw woning bent u zelf verantwoordelijk. Dit zijn storingen ná uw elektriciteits- of gasmeter. Ruikt u gas? Ramen en deuren openen De gas hoofdkraan dichtdraaien Niet roken en open vuur doven Als u de gasstoring niet zelf kunt oplossen, bel dan het Nationaal Storingsnummer gas en stroom: 0800 9009. Meldt het probleem (en de acties die u al hebt ondernomen) ook via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren. Geen elektriciteit? Controleer of de aardlekschakelaar is uitgeschakeld Zet alle elektrische apparaten uit Controleer of uw buren ook storing hebben Als u de stroomstoring niet zelf kunt oplossen, bel dan het Nationaal Storingsnummer gas en stroom: 0800 9009. Meldt het probleem (en de acties die u al hebt ondernomen) ook via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren.
 • Storing verwarming
  Op deze pagina vindt u meer informatie over wat te doen bij problemen met uw CV-instalatie: https://www.feenstra.com/cv-ketel/info/cv-ketel-storing Komt u er niet uit? Bel dan met Feenstra via: 088 - 8455000. EWW is klant bij Feenstra. Meldt het probleem (en de acties die u al hebt ondernomen) ook via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren.
 • Probleem met water
  Heeft u bruin water, een lage waterdruk, lekkage of geen water meer? Vitens geeft advies: https://www.vitens.nl/service/storingen Heeft u een lekkage vóór de watermeter? Neem dan contact op met de storingsdienst van Vitens via 0800 0359 (gratis). Is de lekkage ná de watermeter? Of weet u dit niet? Meldt het probleem (en de acties die u al hebt ondernomen) via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl. De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren. Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool (tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool) valt onder verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Riool
  Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool valt onder verantwoordelijkheid van de huurder. Bij twijfel of vragen hierover: meldt het probleem (en de acties die u al hebt ondernomen) via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl. De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren
 • Andere problemen in (en om) de woning
  Meldt het probleem (en de eventuele acties die u al hebt ondernomen) via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren. De rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van kleine gebreken die een huurder voor eigen rekening moet repareren. Deze lijst houdt Elck Wat Wils ook aan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder Het gaat bijvoorbeeld om het vastzetten van een trapleuning of stopcontact, het vervangen van een kraanleertje en het smeren van scharnieren.
 • Nood- en andere meldnummers
  • Politie, brandweer en ambulance: 112, SPOED 
 • Voor niet-dringende politieaangelegenheden is er het landelijke nummer: 0900 - 8844, Geen spoed, wel politie.
 Via dit nummer is de wijkagent ook bereikbaar. • Voor niet-dringende brandweeraangelegenheden is er het landelijke nummer: 0900 - 0904, Geen spoed, wel brandweer.
 • De buurtconciërge is telefonisch bereikbaar of per mail: sterre@puuroost-utrecht.nl Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur - Telefoon of WhatsApp: 06 - 83 11 48 49 • Slim melden - hier meldt u dat er buiten in uw buurt iets kapot is of als er vervuiling op straat is: https://utrecht.slimmelden.nl • Gemeente Utrecht: telefoon: 14030 - online loket: https://pki.utrecht.nl • Om anoniem informatie en tips rond criminaliteit te melden is er het nummer 0800 - 7000, Meld Misdaad Anoniem.
 • Het alarmnummer van de dierenpolitie en dierenambulance in Nederland is 144.
 • Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig thuis): 0800 - 2000 - https://veiligthuis.nl • Om verloren bankpassen te laten blokkeren is er het nummer 0800 - 0313.

 • De inschrijving is gesloten. Wanneer kan ik me weer inschrijven?
  Elck Wat Wils krijgt in korte tijd veel inschrijvingen binnen als we de wachtlijst openstellen voor belangstellenden. Pas als voldoende mensen van de wachtlijst zijn gegaan, stellen we de wachtlijst weer open. We stellen onze eigen leden op de hoogte als we de inschrijving openen, maar belangstellenden kunnen hiervan niet op de hoogte gesteld worden.
 • Ik zoek urgent een woning en mijn situatie is erg bijzonder. Kan er een uitzondering gemaakt worden?
  Elck Wat Wils werkt ook voor inschrijven en toewijzen volgens regels die zijn vastgesteld binnen onze eigen vereniging. We houden ons hier aan om een eerlijk proces te garanderen. We maken hierop geen uitzonderingen.
 • Wat kost het om me in te schrijven, en wat om die te verlengen?"
  Wanneer de wachtlijst open is en u een verzoek indient om ingeschreven te worden, zal u gevraagd worden € 50 inschrijfkosten te betalen. Verlengen is niet nodig. Als u reageert op aanbiedingsmails blijft u op de wachtlijst staan. Als wij 2x geen reactie van u hebben ontvangen op een aanbiedingsmail gaan wij er van uit dat u geen belangstelling meer heeft voor een woning van Elck Wat Wils (let wel: u mag gerust reageren dat u géén belangstelling heeft voor de betreffende woning, dat heeft geen consequenties voor (uw positie op) de wachtlijst. Zolang u maar reageert.
 • Hoe is de vereniging bestuurlijk georganiseerd?
  Er is een bestuur dat bestaat uit vijf tot zeven leden. De bestuursleden hebben de dagelijkse leiding over de vereniging. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen, die bestaat uit vijf leden. Zowel bestuurders als commissarissen komen hoofdzakelijk uit het ledenbestand van de vereniging. Minstens tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd waarin besluiten worden genomen over het uit te voeren werk.
 • Zijn notulen van de bestuursvergadering openbaar?
  U kunt als lid van de vereniging een verzoek bij het bestuur indienen om agenda en notulen van de bestuursvergaderingen in te zien. Dit kan via mijn.elckwatwils.nl. De raad van commissarissen ontvangt alle door het bestuur vastgestelde notulen.
 • Welke woningen bezit Elck Wat Wils?
  De vereniging beschikt over een bestand van negentig woningen en een bedrijfspand. Elck Wat Wils staat daarbij voor een verzameling van verschillende typen woningen die ieder weer een eigen en unieke variatie vertonen. Geen huis is gelijk aan een ander. Dit vormt een aspect in de charme van deze kleine vereniging. De woningen zijn in Utrecht gelegen in de Jacob van Ruisdaelstraat; Hendrik de Keijserstraat; Frans Halsstraat; Herman Saftlevenstraat; Gerard Doustraat en Pieter Saernredamstraat.
 • Problemen in (en om) de woning
  Kijk eerst bij https://www.elckwatwils.nl/veelgestelde-vragen (Storing en alarm). Vindt u daar geen oplossing? Meldt het probleem (en de acties die u al hebt ondernomen) via de EWW-website: https://mijn.elckwatwils.nl. De bestuurder die belast is met de technische zaken zal hier op reageren.
 • Ik heb een technische klacht gemeld. Wat kan ik nu verwachten?
  U krijgt een reactie van de bestuurder die belast is met de technische zaken. Soms zijn klachten eenvoudig - deze worden direct gemeld bij de aannemer. Andere klachten zullen we bij u thuis komen beoordelen om te zien wat we er aan kunnen doen. Na het melden bij de aannemer moet u rekening houden met enige wachttijd. We bundelen namelijk de werkbonnen die naar de aannemer gaan om kosten te besparen. De aannemer neemt contact met u op om een afspraak te maken voor reparatie. Het kan ook zijn dat de aannemer het werk uitbesteed aan een ander bedrijf dat gespecialiseerd is in het werk dat gedaan moet worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig als het om loodgieterswerk gaat.
 • Ik wil graag een verandering in mijn badkamer, maar de oude is nog niet stuk. Kan dat?
  Soms raken mensen uitgekeken op hun keuken of badkamer van Elck Wat Wils. Ook als er niets stuk is, kan het zijn dat je persoonlijke wensen hebt om iets te veranderen. Soms doen mensen zelf een voorstel om een eigen idee zelf te financieren. In andere gevallen vragen bewoners of Elck Wat Wils een nieuwe badkamer wil plaatsen. Of we akkoord gaan met deze voorstellen verschilt per geval. Soms is het bijvoorbeeld mogelijk om een badkamer in ruil voor een huurverhoging te plaatsen.
 • Mag ik zelf aanpassingen maken in de woning?
  Voor je zelf aanpassingen maakt, is het belangrijk om te bedenken dat de woning vrijwel altijd weer in oude staat moet worden teruggebracht als de huur wordt opgezegd. Bovendien zitten er veel haken en ogen aan aanpassingen: zo mogen ze de constructie van het huis niet aantasten en moet alles vakkundig en met goed materiaal gebeuren. Neem voor je een project start daarom altijd contact op.
 • Welke gebreken in mijn woning moet ik zelf repareren?
  De rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van kleine gebreken die een huurder voor eigen rekening moet repareren. Deze lijst houdt Elck Wat Wils ook aan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder Het gaat bijvoorbeeld om het vastzetten van een trapleuning of stopcontact, het vervangen van een kraanleertje en het smeren van scharnieren.
 • Ik wil op de wachtlijst voor een gezinswoning, maar ons gezin bestaat uit twee mensen. Kan dat?"
  Er zijn regels die bepalen dat een gezinswoning alleen aangeboden mag worden aan een huishouden van ten minste drie personen. Als je op de wachtlijst wilt, houden we dezelfde regel aan. Je moet dus een huishouden hebben van minstens drie personen voor we je accepteren op de wachtlijst. Voor een benedenwoning mag je huishouden uit maximaal twee personen bestaan. Voor een appartement moet je alleen wonen.
 • Mag ik mijn woning verhuren via AirBNB?
  Nee, dat mag niet! Net zoals veel bij veel woningverhuurders is onderverhuren bij Elck Wat Wils niet toegestaan. AirB&B valt daar ook onder. Dit heeft twee redenen: ten eerste weten we bij onderverhuur niet wie er in de woning komt. Het kan dus overlast geven. Ten tweede is het niet toegestaan om geld te verdienen aan de gehuurde woning.
 • Welke wijzigingen moet ik melden?
  Elck Wat Wils moet overzicht hebben over de personen die in haar woningen wonen. Dit is belangrijk bij calamiteiten, maar ook omdat het belangrijk is voor het bepalen van de huurverhoging. Elck Wat Wils hoort het daarom graag als uw gezinsgrootte wijzigt, bijvoorbeeld bij geboorte en samenwonen. Ook krijgen we graag een bericht als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Wat is het nummer van de calamiteitentelefoon?
  Er is geen calamiteitentelefoon (meer). Bel bij calamiteiten de betreffende hulpdiensten. U vindt hierover informatie bij het onderdeel STORING EN ALARM bij de veelgestelde vragen: https://www.elckwatwils.nl/veelgestelde-vragen Gebreken aan de woning kunnen via https://mijn.elckwatwils.nl worden ingediend. Hier wordt door het bestuur dan naar gekeken en op gereageerd.
 • Kan ik een plaats in de fietsenstalling krijgen?
  Elck Wat Wils heeft een gesloten fietsenstalling voor bewoners, precies naast het kantoor. Er komt regelmatig een plekje vrij. Interesse in een droge stalling voor uw fiets? Laat het weten via het contactformulier.
 • Hoe weet ik of ik niet te veel betaal voor het water?
  Bij Elck Wat Wils hebben de woningen geen eigen watermeter. In plaats daarvan hebben we per huizenblok een meter. We betalen daarom allemaal een vast bedrag voor een bepaalde soort woning, tegelijk met de huur. Aan het einde van het jaar worden de waterkosten vergeleken met de inkomsten. Als we daarbij geld overhouden zijn de waterkosten het jaar daarna lager, en als we geld tekort komen dan worden de waterkosten wat hoger.
 • Mag ik een open haard of houtkachel plaatsen in een woning van EWW?
  Het aanbrengen van een open haard of een houtkachel in EWW-woningen is om (verzekerings-)technische redenen niet toegestaan.
bottom of page