Veelgestelde vragen

Inschrijven bij Elck Wat Wils

Ik zoek urgent een woning en mijn situatie is erg bijzonder. Kan er een uitzondering gemaakt worden?


Elck Wat Wils werkt ook voor inschrijven en toewijzen volgens regels die zijn vastgesteld binnen onze eigen vereniging. We houden ons hier aan om een eerlijk proces te garanderen. We maken hierop geen uitzonderingen.
De inschrijving is gesloten. Wanneer kan ik me weer inschrijven?


Elck Wat Wils krijgt in korte tijd veel inschrijvingen binnen als we de wachtlijst openstellen voor belangstellenden. Pas als voldoende mensen van de wachtlijst zijn gegaan, stellen we de wachtlijst weer open. We stellen onze eigen leden op de hoogte als we de inschrijving openen, maar belangstellenden kunnen hiervan niet op de hoogte gesteld worden.
Wat kost het om me in te schrijven, en wat om die te verlengen?


Wanneer u een verzoek indient om ingeschreven te worden tot onze wachtlijst, zal u gevraagd worden €25 euro inschrijfkosten te betalen. Er zijn geen kosten verbonden aan verlenging. U moet jaarlijks wel zelf uw inschrijving verlengen in uw portaal. U krijgt bericht als u uw inschrijving moet verlengen. Als u niet verlengt, wordt vervalt uw plaats op onze wachtlijst.

Organisatie van de vereniging

Zijn notulen van de bestuursvergadering openbaar?


Ja, als u als lid van de vereniging met een geldige reden de agenda en notulen van de bestuursvergaderingen wilt inzien, dan kan dat. De raad van commissarissen ontvangt alle door het bestuur vastgestelde notulen.
Hoe is de vereniging bestuurlijk georganiseerd?


Er is een bestuur dat bestaat uit vijf tot zeven leden. De bestuursleden hebben de dagelijkse leiding over de vereniging. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen, die bestaat uit vijf leden. Zowel bestuurders als commissarissen komen hoofdzakelijk uit het ledenbestand van de vereniging. Minstens tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd waarin besluiten worden genomen over het uit te voeren werk.
Welke woningen bezit Elck Wat Wils?


De vereniging beschikt over een bestand van negentig woningen en een bedrijfspand. Elck Wat Wils staat daarbij voor een verzameling van verschillende typen woningen die ieder weer een eigen en unieke variatie vertonen. Geen huis is gelijk aan een ander. Dit vormt een aspect in de charme van deze kleine vereniging. De woningen zijn in Utrecht gelegen in de Jacob van Ruisdaelstraat; Hendrik de Keijserstraat; Frans Halsstraat; Herman Saftlevenstraat; Gerard Doustraat en Pieter Saernredamstraat.

Kwesties voor bewoners

Ik wil op de wachtlijst voor een gezinswoning, maar ons gezin bestaat uit twee mensen. Kan dat?


Er zijn regels die bepalen dat een gezinswoning alleen aangeboden mag worden aan een huishouden van ten minste drie personen. Als je op de wachtlijst wilt, houden we dezelfde regel aan. Je moet dus een huishouden hebben van minstens drie personen voor we je accepteren op de wachtlijst. Voor een benedenwoning mag je huishouden uit maximaal twee personen bestaan. Voor een appartement moet je alleen wonen.
Mag ik mijn woning verhuren via AirB&B?


Nee, dat mag niet! Net zoals veel bij veel woningverhuurders is onderverhuren bij Elck Wat Wils niet toegestaan. AirB&B valt daar ook onder. Dit heeft twee redenen: ten eerste weten we bij onderverhuur niet wie er in de woning komt. Het kan dus overlast geven. Ten tweede is het niet toegestaan om geld te verdienen aan de gehuurde woning.
Welke wijzigingen moet ik melden?


Elck Wat Wils moet overzicht hebben over de personen die in haar woningen wonen. Dit is belangrijk bij calamiteiten, maar ook omdat het belangrijk is voor het bepalen van de huurverhoging. Elck Wat Wils hoort het daarom graag als uw gezinsgrootte wijzigt, bijvoorbeeld bij geboorte en samenwonen. Ook krijgen we graag een bericht als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Wat is het nummer van de calamiteitentelefoon?


Het nummer is 0649780181. Bel direct dit nummer als nu ingegrepen moet worden aan uw woning, om ergere schade te voorkomen. Bijvoorbeeld als u een lekkage heeft van de bovenburen, terwijl zij niet thuis zijn.
Kan ik een plaats in de fietsenstalling krijgen?


Elck Wat Wils heeft een gesloten fietsenstalling voor bewoners, precies naast het kantoor. Er komt regelmatig een plekje vrij. Interesse in een droge stalling voor uw fiets? Laat het weten via het contactformulier.
Hoe weet ik of ik niet te veel betaal voor het water?


Bij Elck Wat Wils hebben de woningen geen eigen watermeter. In plaats daarvan hebben we per huizenblok een meter. We betalen daarom allemaal een vast bedrag voor een bepaalde soort woning, tegelijk met de huur. Aan het einde van het jaar worden de waterkosten vergeleken met de inkomsten. Als we daarbij geld overhouden zijn de waterkosten het jaar daarna lager, en als we geld tekort komen dan worden de waterkosten wat hoger.

Technische klachten

Ik wil graag een verandering in mijn badkamer, maar de oude is nog niet stuk. Kan dat?


Soms raken mensen uitgekeken op hun keuken of badkamer van Elck Wat Wils. Ook als er niets stuk is, kan het zijn dat je persoonlijke wensen hebt om iets te veranderen. Soms doen mensen zelf een voorstel om een eigen idee zelf te financieren. In andere gevallen vragen bewoners of Elck Wat Wils een nieuwe badkamer wil plaatsen. Of we akkoord gaan met deze voorstellen verschilt per geval. Soms is het bijvoorbeeld mogelijk om een badkamer in ruil voor een huurverhoging te plaatsen.
Mag ik zelf aanpassingen maken in de woning?


Voor je zelf aanpassingen maakt, is het belangrijk om te bedenken dat de woning vrijwel altijd weer in oude staat moet worden teruggebracht als de huur wordt opgezegd. Bovendien zitten er veel haken en ogen aan aanpassingen: zo mogen ze de constructie van het huis niet aantasten en moet alles vakkundig en met goed materiaal gebeuren. Neem voor je een project start daarom altijd contact op.
Ik heb een technische klacht gemeld. Wat kan ik nu verwachten?


U krijgt een reactie van de bestuurder die belast is met de technische zaken. Soms zijn klachten eenvoudig - deze worden direct gemeld bij de aannemer. Andere klachten zullen we bij u thuis komen beoordelen om te zien wat we er aan kunnen doen. Na het melden bij de aannemer moet u rekening houden met enige wachttijd. We bundelen namelijk de werkbonnen die naar de aannemer gaan om kosten te besparen. De aannemer neemt contact met u op om een afspraak te maken voor reparatie. Het kan ook zijn dat de aannemer het werk uitbesteed aan een ander bedrijf dat gespecialiseerd is in het werk dat gedaan moet worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig als het om loodgieterswerk gaat.
Welke gebreken in mijn woning moet ik zelf repareren?


De rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van kleine gebreken die een huurder voor eigen rekening moet repareren. Deze lijst houdt Elck Wat Wils ook aan. U kunt de actuele lijst vinden op het internet als u zoekt op 'Besluit kleine herstellingen'. Het gaat bijvoorbeeld om het vastzetten van een trapleuning of stopcontact, het vervangen van een kraanleertje en het smeren van scharnieren.